Đã có ứng dụng cho di động

 
ĐĂNG TIN VIP NHANH VÀ KHÔNG CHỜ DUYỆT


Với mỗi user lần đầu vào ứng dụng trên di động sẽ được tặng 100 điểm, số điểm này sẽ dùng đăng tin VIP khi tính năng được mở. Hãy nhanh chóng tải app và tận dụng cơ hội tích luỹ điểm khi tính năng được mở bạn sẽ không còn được tích luỹ điểm để đăng tin VIP.

Mô tả ứng dụng:
  1. Bán, cho thuê: các thông tin bất động sản về bán và cho thuê, có thể tìm kiếm, lưu điều kiện tìm kiếm, khi đăng nhập mới cho phép sử dụng lưu tin...
  2. Chuông: hiện số tin mới phù hợp với điều kiện tìm kiếm.
  3. Tài khoản: quản lý các thông tin về tài khoản như thông tin cá nhân, mật khẩu...
  4. Đăng nhập: có thể đăng nhập bằng facebook, google và tài khoản hiện tại.
  5. Tin đã lưu: khi đăng nhập mới cho phép sử dụng, các tin bạn quan tâm và lưu lại.
  6. Tin đã đăng: khi đăng nhập mới cho phép sử dụng, các tin đã đăng, có thể sửa tin trong mục này.
  7. Tin của bạn: các tin mới phù hợp với điều kiện tìm kiếm.
  8. Tin tức: các tin đáng chú ý.
  9. Đăng tin: khi đăng nhập mới cho phép đăng tin 

Các tin tức liên quan khác