Đã có ứng dụng cho di động

  Đã có ứng dụng cho di động, quý khách có thể download theo đường link dưới:


Với mỗi user lần đầu vào ứng dụng trên di động sẽ được tặng 100 điểm, số điểm này dùng đăng tin VIP khi được mở. Tin VIP sẽ hiển thị trước tin bình thường 

Ứng dụng trên di động quý khách có thể tạo và lưu điều kiện tìm kiếm、upload video,  giúp việc đăng tin thuận tiện hơn 

Các tin tức liên quan khác